تبلیغات
تحقیق در مورد کامپیوتر
 

 

 

تحقیق در مورد کامپیوتر


 

F1 : نمایش راهنمای مرورگر. در زمانی که پنجره ای باز باشد راهنمای مربوط به همان عنصر را نمایش میدهد.

F4 : نمایش نوار آدرس سوابق

F5 : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه در صورتی که نیازی به این کار باشد( تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب متفاوت باشد )

CTRL+F5 : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه( تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب یکسان باشد ) مناسب برای صفحاتی که توسط ISPها cache می شود.

F6 : انتقال بین فریم ها بسمت جلو

SHIFT+ F10 : نمایش منوی آبشاری و میان بر برای یک لینک

F11 : جابجای بین حالت تمام صفحه در مرورگر و پنجره در ابعاد عادی

TAB : حرکت به سمت جلو در بین عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لینک.

SHIFT+TAB : حرکت به سمت عقب در بین عناصر صفحه وب و نوار آدرس و نوار لینک.

ALT+HOME : رفتن به صفحه خانگی

ALT+RIGHT ARROW : رفتن به صفحه بعدی

ALT+LEFT ARROW : رفتن به صفحه قبلی

BACKSPACE : رفتن به صفحه قبلی

CTRL+TAB : انتقال بین فریم ها به سمت جلو

SHIFT+CTRL+TAB : انتقال بین فریم ها به سمت عقب

UP ARROW : حرکت صفحه به سمت ابتدای سند

DOWN ARROW : حرکت صفحه به سمت انتهای سند

PAGE UP : حرکت به سمت ابتدای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر(نسبت به
UP ARROW

PAGE DOWIN : حرکت به سمت انتهای صفحه با انجام پرشی بزرگ تر( نسبت به DOWN ARROW )

HOME : انتقال صفحه به ابتدای سند

END : انتقال صفحه به انتهای سند

CTRL+F : نمایش پنجره جستجو برای صفحه جاری

CTRL+R : تازه سازی (Refresh) نمودن صفحه در صورتی که نیازی به این کار باشد(تاریخ صفحه که بصورت محلی بروی سیستم شما ذخیره شده است با تاریخ صفحه در وب متفاوت باشد)

ESC : متوقف نمودن عملیات دانلود در صفحه

CTRL+O : باز نمودن یک مکان (آدرس اینترنتی) دیگر

CTRL+L : باز نمودن یک مکان (آدرس اینترنتی) دیگر

CTRL+N : باز نمودن یک صفحه مرورگر دیگر

CTRL+W : بستن صفحه مرورگر جاری

CTRL+P : چاپ صفحه جاری

ENTER : فعال سازی لینک انتخاب شده

CTRL+E : باز نمودن جستجو در نوار مرورگر

CTRL+I : باز نمودن علایق(Favorites) در نوار مرورگر

CTRL+H : باز نمودن سابقه (History) در نوار مرورگر

ALT+D : قرار دادن متن انتخاب شده در نوار آدرس

CTRL+LEFT ARROW : در صورتی که این کلید را در نوار آدرس فشار دهید مکان نما به شکست بعدی سمت چپ ( محلی که کاراکتر / قرار دارد ) منتقل می گردد.

CTRL+RIGHT ARROW : در صورتی که این کلید
را در نوار آدرس فشار دهید مکان نما به شکست بعدی سمت راست (محلی که کاراکتر / قرار دارد ) منتقل می گردد.

CTRL+ENTER : در نوار آدرس با زدن این کلید رشته WWW. به اول متنی که در آدرس باز    نوشته اید اضافه می گردد. همچنین رشته .Com را به انتهای این رشته اضافه مینماید

UP ARROW : در صورتی که حاصیت Auto complete فعال باشد. در لیست مزبور به سمت بالا حرکت می کند.

DOWN ARROW :
در صورتی که حاصیت Auto complete فعال باشد. در لیست مزبور به سمت پایین حرکت می کند.

CTRL+D : صفحه جاری را به فهرست علایق (favorites) اضافه میکند.

CTRL+B : نمایش پنجره سازمان دهی
علایق (favorites

ALT+UP ARROW : بالا رفتن در لیست در پنجره سارمان دهی علایق (favorites

ARROW ALT+DOWN : پایان
رفتن در لیست در پنجره سارمان دهی علایق (favorites)

CTRL+X : حذف ( در صورت امکان) و انتقال کپی عنصر انتخاب شده به حافظه

CTRL+C :
کپی عنصر انتخاب شده به حافظه

CTRL+V : اضافه نمودن عنصر درون حافظه در مکان فعلی

CTRL+A : انتخاب تمام عناصر
  نویسنده : محمد شهرکی ׀ تاریخ : شنبه 12 دی 1388׀ نظرات


 
CopyRight 2009 , koomak.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc